Besättningen på en drakbåt

11 oktober, 2015 at 13:26

Något som sannolikt slår en utomstående när hen tittar på drakbåtspaddling är det stora antalet besättningsmedlemmar ombord på båtarna – normalt består en drakbåtsbesättning av 22 personer. Varje person ombord på båten har dock en viktig uppgift.

Längst fram i båten sitter alltid en trumslagare. Trumslagarens uppgift är att hålla en stadig takt på trumman som paddlarna kan rätta in sig efter, och därmed synkronisera sina drag. En skicklig trumslagare kan dock synkronisera sina slag med paddlarnas drag, istället för tvärtom. Det är också trumslagarens roll att hålla koll på de andra båtarnas position under en tävling, för att kunna ge kommandon till paddlarna när de ska ta i och dra ifrån de andra, när de måste stanna och när de kan ge allt för att mållinjen närmar sig. Trumslagen skulle kunna kallas båtens hjärtslag, eftersom de går genom hela båten och driver den framåt.

Självklart är paddlarna en viktig del av besättningen, och de utgör också majoriteten av besättningen. Det vanligaste är att en båt har 20 paddlare, som sitter bredvid varandra i par. Det par som sitter längst fram har som uppgift att synkronisera sina drag och sätta takten för de andra paddlarna. Det är också dessa som trumslagaren samarbetar mest med.800px-Darling_Harbour_dragon_boat

Slutligen har båten en styrman. Detta eftersom paddlarna faktiskt inte styr båtens riktning under tävling, utan fokuserar all sin kraft på att driva båten framåt. När man ska lägga till eller göra skarpa vändningar hjälper dock paddlarna till. Styrmannen står längst bak i båten och styr båtens riktning med hjälp av en åra som monterats på båten, vanligtvis på vänster sida. Åran används som ett roder när båten rör sig, och kan även användas genom att trycka den från sida till sida när båten står stilla eller rör sig långsamt.

Om du driver en förening eller klubb som sysslar med drakbåtspaddling, har du sannolikt mycket administrativt arbete att sköta. Något som alla föreningar kämpar med är till exempel att driva in alla medlemsavgifter. Om du skulle vilja minska tiden du tillbringar på kansliet, för att få mer tid över till själva sporten, kan du ta hjälp av Fakturino. Genom att låta dem hjälpa dig med factoring behöver du inte oroa dig för medlemsavgifterna, eftersom föreningen får sina pengar ändå.