Drakbåt

5 maj, 2015 at 12:13

Drakbåt är en lång och smal båt som drivs fram av mannakraft. Det vill säga att besättningen för fram den med hjälp av lösa paddlar till skillnad från åror som är fastgjorda i årtullar. På grund av det sätt man framför båten på, det att man paddlar den, gör den lik en kanot. Att tävla i drakbåt är en maritim sport. Då båten man använder den i tävlingssammanhang som är av sportkaraktär, benämns flytetyget Dragon boat.

Olika storlekar

Drakbåtarna förekommer i olika storlekar. Det är antalet besättningsmän som avgör hur båten benämns. De största drakbåtarna har 120 paddlare. Här sitter besättningen, i form av paddlare, två och två i bredd. Liksom på övriga båtar som är större. De minsta båtarna har en besättning på åtta personer. På de större båtarna, de som är större än 8 personers besättning, är besättningen förstärkt med både en styrman och en takthållare.

Internationella tävlingar
I samband med internationella tävlingar är det båtar för 20 paddlare som används.

 

Ursprunget till namnet drakbåt
Det är inte så märkligt att båtarna kallas just drakbåtar. Namnet kommer sig av det att båtarna är smyckade med drakhuvud, draksvans och dekor. I Kina anses draken vara den mest kraftfulla varelsen. En som bringar både tur och framgång.

Dragon boats

Dragon boats

Internationella tävlingar
International Dragon Boat Federation, förkortat IDBF, är ett internationellt förbund som anordnar drakbåtstävlingar, liksom International Canoe Federation, ICF som är det internationella kanotsportförbundet anordnar de internationella tävlingar i drakbåt. ICF bildades 1946. Man har sitt huvudkontor i Lausanne, Schweiz. Bra att känna till är att båda förbunden arrangerar klubb-VM vartannat år och landslags-VM vartannat.

Drakbåtsfestivaler
Drakbåtsfestivaler anordnas mer eller mindre över hela världen. I Hong Kong hålls årligen den största festivalen, Tuen Ng festivalen. Man har deltagare från hela världen. I Sverige anordnas det drakroddsfestivaler i över landet. En del festivaler drivs under en längre period för att läggas ned. Efter några års vila tycks de återupplivas igen. Kanske handlar det om att det behövs ett generationsskifte för att tycka att det är roligt igen. Vid de de här arrangemangen är det vanligt förekommande att företag utmanar och tävlar mot varandra i stadsfestivaler.